بی همتا

پرسش و پاسخ پزشکی و مامایی


نویسنده : ماما ; ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٦

کلیتوریس (clitoris)

کلیتوریس عضو اصلی شهوانی  زنان می باشد و همتای پنیس است.این عضو نعوظی از بین دو انتهای منشعب شده لبهای کوچک به سمت پایین برامده شده است.کلیتوریس از یک گلنس(glans)یک تنه(corpus)ودو اندام تشکیل میشود .طول کلیتوریس به ندرت از 2 سانتی متر فراتر می رود(در حالت طبیعی). درحالت نعوذ طول ان 4.5 تا 5 سانت می رسد. گلنس کلیتوریس از پایانه های عصبی بسیاری عصب می گیرد.در لب های بزرگ;لب های کوچک;کلیتوریس شبکه ظریفی از پایانه های عصبی ظریفی وجود دارد.این اعصاب اعصاب تحریکی می باشند .صفحات لامسه (tactil disics)وجسمک های تناسلی(erotic) دراین مناطق فراوانند.کلیتوریس به عنوان یک  ,مرکز عصبی,در فعالیت های جنسی است.قبل از برقرار تماس جنسی ,تحریک جنسی سسب پر خونی عروق و بزرگ شدن کلیتوریس می شودودرهنگام ورود الت مردانه ,کلیتوریس حساسیت ویژهای به حرکت تنه ان پیدا می کند  .
حتی در صورت فقدان واژن نیز یک زن از طریق این تحریک می تواند به ارگاسم برسد
,که این امر ناشی از یک رفلکس مشترک است که به انقباض پر قدرت عضلات ارادی و غیر ارادی لگن منجر می شود .بعد از اینکه ارگاسم تجربه شد ویک رفلکس شرطی برقرار گردید,وجود کلیتوریس ضرورت نخواهد داشت. زنانی که تحت ختنه (ولوکتومی) توام با بریدن کلیتوریس قرار می گیرند قادرند ارگاسم را تجربه کنند با این وجود در زنانی که تحت ختنه قرار گرفتند مشکلات عمده جنسی وجود دارد.
شایعترین ناهنجاری کلیتوریس بزرگ شدگی ان است.در اوج لذت جنسی کلیتوریس بزرگ نمی شود بلکه طرف استخوان شرمگاهی (به سمت بالا) کشیده و به عقب رانده میشود و به طور مستقیم قابل لمس نیست. ادوارد میشل در روش مقاربت موازی می گوید یکی از روش های مفید و موثر در روابط جنسی موفق فشاری ثابت و ریتمیک است که بر روی کلیتوریس اعمال می شود.

 
واژه کلیدی :کلیتوریس و واژه کلیدی :clitoris و واژه کلیدی :ولوکتومی و واژه کلیدی :پنیس
نویسنده : ماما ; ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢٤

:

(دستگاه تولید مثل زنانه)

1:مونس پوبیس   2:لبهای بزرگ    3:لبهای کوچک    4:کلیتوریس

5:وستیبول         6:دهانه پیشابراه   7:دهانه واژن و پرده بکارت

8: واژن

 

1_مونس پوبیس: مونس پوبیس یا همان مونس ونریس (mons vernis) یک برجستگی پر از چربی است که در رو سمفیز پوبیس (محل اتصال استخوان های لگن)قرار دارد.پس از بلوغ پوست این ناحیه با موهای مجعدی پر میشود  که نحوی توزیع ان به شکل سپر (scutcheon)و به شکل مثلث می باشد.

 

2_لب های بزرگ: در افراد مختلف ظاهر لب های بزرگ به درجاتی متفاوت است و این تفاوت به مقدار چربی موجود در ان بستگی دارد .در کودکان وزنان نولی پار (زایمان نکرده) لب های بزرگ در موقعیت نزدیک هم قرار دارند ولی در زنان مولتی پار(زایمان کرده) لب های بزرگ ممکن است از هم باز شوند. قبل از بلوغ سطح خارجی لب ها به پوست مجاور آن شباهت دارد اما پس از بلوغ لب ها با مو پوشیده می شوند.در زنان نولی پار سطح داخلی لب ها مرطوب وشبیه غشاهای مخاطی است در حالی که در زنان مولتی پار سطح داخلی لبها به پوست شباهت دارد.

 

3_لب های کوچک: لب های کوچک نیز از نظر انازه وشکل متفاوتند.در زنان نولی پار در صورت باز شدن لب های بزرگ قابل مشاهده هستند.ولی در زنان مولتی پار بیرون زدگی لب های کوچک از میان لبهای بزرگ شایع است.فاقد مو بوده ودارای فولیکول سبابه غددعرق میباشد.

 

4_کلیتوریس: عضو شهوانی اصلی زنان می باشدو همتای پنیس در مردان می باشد. طول کلیتوریس بندرت از 2 سانتی متر فراتر می رود.انتهای ازاد کلیتوریس به سمت پایین وداخل سوراخ واژن قرار دارد .

 

5_وستیبول: ناحیه بادامی شکل می باشد که در طرفین توسط لب های کوچک محصور شده است .شش سوراخ به داخل وستیبول باز می شود: پیشابراه واژن-دو مجرای غدد بارتولن(bartholin)ودو مجرای غدد پارااورترال که به ان ها مجاری غدد اسکن(sken) می گویند

 

6_دهانه پیشابراه: درست در بالای دیواره قدامی واژن قرار دارد. دهانه یا معاتوس پیشابراه اندکی بالاتر از دهانه واژن قرار دارد . مجاری غدد اسکن یا پارااورترال در طرفین پیشابراه قرار دارند .

 

7_دهانه واژن و پرده بکارت: در زنان باکره لب های کوچک روی  هم خوابیده ودهانه واژن را مخفی می کنند وورودی واژن را پرده بکارت پوشانده است

 

8_واژن: واژن ساختمانی عضلانی-غشایی است که از ولو(دهانه ورودی)تا سرویکس گسترش دارد.به طورطبیعی دیواره قدامی خلفی واژنبا هم درتماس هستند و فضای کوچکی بین ان ها وجود دارد .طول واژن در افراد مختلف متفاوت می باشد .طول دیواره خلفی ان 7-10 cmوطول دیواره قدامی ان6-8 می باشد.دهانه ورودی واژن را پرده بکارت ودر سرویکس(انتهای رحم) وارد انتهای ان می شود.در واژن هیچ غده ای وجود نداردو تا چیزی ترشح شود ومنشا ترشحات ان سرویکس می باشد که به داخل واژن می ریزد.واژن محل خروج ترشحات قاعدگی-خروج جفت وجنین-محل نزدیکی های جنسی می باشد. 

 

 

 

 
واژه کلیدی :دستگاه تولید مثل و واژه کلیدی :دهانه واژن و واژه کلیدی :کلیتوریس