تولد

 تــولـد

  تولد، در انسانو جانوران، عمل یا فرایند وضع یا ثمرآوردن فرزندتوسط مادراست.

انواع گوناگون زایش شامل تخم‌گذاری، زنده‌زایی، و تخم‌زنده‌زایی هستند.

تولد لحظهٔ آغاز حیات در موجودات زنده است. به طور کلی، تولد برای یک جانور، لحظه‌ای است که از رحم (در پستانداران)، یا تخم (در خزندگان، پرندگان، دوزیستان، حشرات و بیش‌تر ماهیان)، خارج می‌شود.

 

/ 0 نظر / 37 بازدید