# حیوان

تولد

 تــولـد   تولد، در انسانو جانوران، عمل یا فرایند وضع یا ثمرآوردن فرزندتوسط مادراست. انواع گوناگون زایش شامل تخم‌گذاری، زنده‌زایی، و تخم‌زنده‌زایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید